Gebruikersrecht

VOORWAARDEN GEBRUIK PUZZELFAN.NL (GRATIS)
Door GRATIS gebruik te maken van PuzzelFan.nl, verklaart u akkoord te gaan met onze voorwaarden zoals hieronder vermeld. Als u deze voorwaarden voor gebruik niet accepteert, wordt u verzocht onze site niet te gebruiken. Indien u jonger bent dan 16 jaar dient u altijd toestemming te vragen van de ouders

GRATIS/RECLAME
Deze site is GRATIS te bezoeken en wordt u mogelijk gemaakt door adverteerders op deze site. Adverteerders met reclameboodschappen van racistische, kwetsende en pornografische karakter worden geweerd! Door het aanbod van de adverteerders blijft het mogelijk om u de site gratis aan te bieden. Door het aanbod van advertenties, kan dit gevolgen hebben voor de afdrukkwaliteit van de puzzel of andere materialen die u afdrukt via onze site. U kunt nimmer aanspraak maken op een slechte kwaliteit afdruk via dit gedeelte van de site, aangezien we hier niet verantwoordelijk voor zijn en dit ook grotendeels afhankelijk is van de instellingen van uw eigen PC en printer. Ook zijn de meeste advertenties op afgedrukte puzzels en alle andere materialen van de site in kleur en indien u een zwart wit printer heeft, zal de advertentie ook in zwart wit bij u worden afgedrukt.

De redactie behoudt zich altijd het recht voor om bepaalde onderdelen uit het GRATIS gedeelte aan te passen of te verwijderen. U kunt geen enkele aanspraak maken op onderdelen of inhoud van dit GRATIS gedeelte.

BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT GEBRUIK VAN MATERIALEN
Deze site is eigendom van en wordt beheerd door LOOK@T B.V. Van PuzzelFan.nl of van enige andere website die eigendom is van, beheerd wordt door, gelicenseerd wordt door of bestuurd wordt door LOOK@T B.V. mag geen materiaal worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geupload, gepost, verzonden of op enigerlei wijze gedistribueerd. U mag een kopie van het materiaal(puzzels) downloaden op een enkele computer voor uw persoonlijke, niet-commerciŽle gebruik thuis, mits u al het copyright en overige eigendomsrechten intact laat.

Aanpassing van het materiaal of het gebruik van het materiaal voor enig ander doeleinde is een schending van copyright en van andere eigendomsrechten van LOOK@T B.V. en eigenaars van karakters die worden gebruikt op onze site. In het kader van de Overeenkomst is het gebruik van al dergelijk materiaal op enige andere website of in enige andere netwerkcomputeromgeving verboden. Alle handelsmerken, servicemerken, auteursrechten en handelsnamen zijn eigendom van LOOK@T B.V.

PuzzelFan.nl houdt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.

Indien je jonger bent dan 16 jaar, verzoeken we je deze informatie ook aan je ouders te laten zien!

Indien je vragen hebt over onze voorwaarden, kun je je vragen wenden aan:

PuzzelFan.nl
t.a.v. Gebruikersregistratie
Postbus 171
7570 AD OLDENZAAL
E-mail: info@puzzelfan.nl 

Copyrights © 2005 Puzzelfan.nl alle rechten voorbehouden.